World Wide Maze: Premeňte Touchplay na labyrint!

Google vrámci svojho projektu Google Experiments spustil novú službu, ktorá umožňuje zahrať si labyrint na ľubovoľnej stránke. Služba sa nachádza na stránke www.chrome.com/maze, ktorú treba otvoriť vo webovom prehliadači Google Chrome a tiež aj na inom mobilnom zariadení, ktoré bude slúžiť na ovládanie (na ovládanie sa dajú použiť aj šípky na klávesnici, avšak na to, aby sa hra spustila musí byť pripojený telefón, alebo tablet). Služba funguje tak, že rozdelí stránku na viaceré časti z ktorých vytvorí jednotlivé prekážky. Cieľom hry je dostať sa s guličkou do cieľa.