Vytvorte si vlastné zvonenie na iPhone s použitím iTunes

Ak vás už omrzeli zvonenia defaultne nahraté vo vašom zariadení, a chcete aby sa z reproduktoru ozývala vaša obľúbená skladba alebo čokoľvek iné, máte šťastie. V tomto článku si totiž predstavíme návod, vďaka ktorému si v priebehu niekoľkých desiatok sekúnd dokážete vytvoriť vlastné zvonenie. A čo je najdôležitejšie, úplne zadarmo (nakoľko dostupných zvonení je na iTunes store síce požehnane, ale zaplatíte za ne čiastku od necelého eura a viac).

V nasledujúcich krokoch si ukážeme, ako na to:

1. Zapneme iTunes.

2. V knižnici nájdeme skladbu alebo zvuk, ktoré chceme použiť ako nové zvonenie. Nesmieme však zabudnúť na jeden dôležitý fakt, a síce, že vo výslednej fáze potrebujeme dostať zvuk s dĺžkou 30 sekúnd.

3. Na požadovanú skladbu klikneme pravým tlačidlom a z ponuky vyberieme položku “Get Info”.

4. Otvorí sa nám tabuľka, kde v hornej lište vidíme niekoľko možností. Vyberieme si “Options”.

5. Po zvolení možnosti máme pred sebou niekoľko informácií, z ktorých nás zaujíma predovšetkým jediná vec. Sú to voľby “Start Time” a “Stop Time”. Obe si zaškrtneme a do koloniek napíšeme požadovaný čas, ktorý má tvoriť našu budúcu melódiu zvonenia. Vyberieme si teda 30 sekundovú pasáž, a začiatok a koniec zapíšeme do týchto 2 obdĺžnikov. Klikneme na OK.

6. Opäť označíme našu skladbu a pravým tlačidlom vyvoláme submenu, z ktorého si vyberieme možnosť “Create AAC Version”, čo nám automaticky vytvorí už 30 sekundovú verziu pôvodnej piesne.

7. V tomto kroku si opäť označíme novovytvorenú skladbu, opäť stlačíme pravé tlačidlo a zvolíme možnosť “Show in Finder”. Otvorí sa nám buď Finder Window (Mac) alebo Windows explorer (Windows) a zmeníme koncové označenie súboru z .m4a na m4r. Potvrdíme akceptáciu .m4r .

8. Teraz sa opäť vrátime do okna iTunes a odstránime predtým vytvorenú 30 sekundovú skladbu. Avšak pozor! Nevyhadzujeme ju permanentne do koša. Zvolíme možnosť “Keep File” a skladbu, ktorú sme si pred malou chvíľou zmenili z .m4a na .m4r, dvojklikom importujeme späť do iTunes knižnice.

9. V tomto momente sa už daná skladba správa ako “Ringtone file” a vy si ju pri nasledujúcej synchronizácii zariadenia s počítačom môžte nahodiť do iPhonu, a používať ako klasické zvonenie.