Telefonovanie cez internet je už na nebývalej úrovni

Iste sa všetci pamätáte na telefonické spojenie prostredníctvom rôznych služieb v rámci internetu. Nejako sa to dalo akceptovať, najmä ak bol k tomu priradený aj obraz. A tak nikto nenamietal na plechový zvuk s dlhodobým oneskorením a zrnitým obrazom, ktorý v pravidelných intervaloch sekal. Hlavne, že sa takto dalo spojiť napríklad so svojimi blízkymi, nachádzajúcimi sa ďaleko za morom.

Ibaže to, čo bolo akceptovateľné kedysi, postupne strácalo na lesku. Človeku, často využívajúcemu tento spôsob komunikácie začala nekvalita vadiť a požadoval niečo, s čím by bol ako tak spokojný. Celé to došlo do takej podoby, že v súčasnosti zvuk a obraz prenášaný cez internetový protokol spĺňa aj tie najvyššie kritéria, ktoré môžu byť od tohto systému požadované.
Dnes sa totiž akákoľvek služba prenáša internetovou cestou, a tak takýto prenos hlasu a obrazu nie je iba akýmsi doplnkom navyše ako kedysi. A čím ďalej sa tomu bude prideľovať stále vyššia a vyššia priorita.

Zoznámte sa s revolučnou technológiou

Mnohí telefónni operátori, tak ponúkajú okrem doterajšieho zabehnutého systému prenosu hlasu a zvuku aj volanie a prenášanie obrazu cez internet cestou nazývanou VoLTE, čo v preklade to znamená prenos hlasu cez internetový protokol (Voice Over LTE – Long Term Evolution). Inak povedané, ľudský hlas sa prenáša tou istou cestou akou aj internetové dáta.

Potešiteľným faktom je, že akonáhle začne človek týmto spôsobom telefonovať nemusí sa odpojiť od surfovania na internete. Telefónni operátori udávajú, že hovor s volaným účastníkom sa vykoná za dve až tri sekundy, avšak ako vieme, praktické využitie sa stretáva s rôznymi inými vplyvmi, a tak treba rátať s nejakou tou sekundou navyše.

Za ďalšie, kvalita hovoru je prezentovaná ako excelentná, no tá tiež závisí od rôznych aspektov zúčastňujúcich sa v celej tej prenosovej reťazi. Odkiaľ človek volá, komu volá, cez akú generácia prenosovej siete, a tak podobne.

Dôležité je pokrytie sieťou najnovšej generácie

Teda úplným ideálom je aby obaja účastníci hovoru vlastnili mobilný telefón vybavený príslušným firmvérom a aby sa využívala sieť poslednej generácie. Tu môže byť zatiaľ problém, pretože mobilní operátori ponúkajú takto vybavené telefóny iba postupne, pretože tomu bráni legislatíva a rovnako, nie celé Slovensko je pokryté štvrtou generáciou prenosovej siete.

Telefonovanie cez internet je už na nebývalej úrovni

Telefonovanie cez internet je už na nebývalej úrovni (Foto: unsplash.com)

V opačnom prípade, sú volajúci a volaný spojení prostredníctvom siete staršej generácie. A aj to sa môže stretnúť s určitým obmedzením. Mobilní operátor sa totiž pochopiteľne snaží predávať okrem hovorovej služby aj mobilné telefóny, takže aby všetko fungovalo tak ako má, rozumné je mať k dispozícii doslova vlajkovú loď toho, ktorého výrobcu mobilných telefónov.

Za novinku nezaplatí nikto ani cent

Ale aby sme nevnášali zbytočné pochybnosti, taká je prosto obchodná politika snáď každého výrobcu a síce predať čo najviac tovaru, takže týmto sa zaoberať nemusíme. Poďme teda k tým pozitívam.

Za prepnutie na VoLTE systém sa neúčtuje ani cent navyše a môžu medzi sebou volať aj zákazníci rôznych operátorov, stačí ak máte dostatočne rýchli internet v mobile. Aktivácia VoLTE sa u niektorých musí aktivovať samostatne a u iných zase pre zmenu sa tak udeje automaticky bez vedomia zákazníka akonáhle začne využívať túto službu svojim príslušne vybaveným mobilným telefónom, prípadne zakúpením určitého paušálu. Alebo niekedy úplne postačuje ak záujemca zavolána určitú zákaznícku linku a hotovo, je vybavené.

Kvalitný zvuk podporený kvalitným obrazom

Cez internetový protokol sa dá prenášať aj obraz, nielen zvuk. V tomto prípade ide o ViLTE (Video over Long term Evolution). Ako hlas, tak aj obraz je prenášaný v HD kvalite, čo síce na malom telefónnom displeji nie je až také rozhodujúce, ale zákazník si vždy žiada len to naj, tak prečo mu nevyhovieť.

K tomu však musia mať obaja účastníci videohovoru k dispozícii mobilné telefónni vybavené príslušným firmvérom podobne ako pri hlasovej službe. Aktivácia sa udej úplne automaticky akonáhle zákazník používa VoLTE. Rovnako ako pri hlasovej službe, videohovor nie je spoplatnený.

Čas ukáže, ostatne ako vo všetkom

Aby sa hlasová a obrazová služba prenášaná cez internet rozšírila medzi zákazníkmi, na to musia byť ale splnené mnohé predpokady. Jednou z nich je aj najnovšia generácie 4G, ktorá má vysoký podiel na kvalite vidohovoru. Zatiaľ je touto sieťou pokratých približne iba osemdesiat percent územia Slovenka, čo síce nie je práve málo, ale na druhej strane môže to značne spomaliť nástup spomínaného systému.

Ďalej, zákazník, či sa mu to páči alebo nie musí si zakúpiť adekvátne vybavený mobilný telefón, čo tiež nemusí byť každému pochuti. Viacerí totiž používajú telefón až do momentu kedy sa im pokazí, stratí, alebo mu ho odcudzia. No novinka s vychytávkami síce láka ale za všetkým sú dnes peniaze.

Text: PR