Real-time dynamické maskovanie pre ochranu súkromia

Riešenie Live Privacy Shield od spoločnosti Axis porovnáva živý obraz z kamery so scénou pozadia a aplikuje dynamicky sa meniacu transparentnú masku na oblasti, kde dochádza k zmenám obrazu. Inými slovami, pohybujúce sa osoby a objekty sa objavia na obrazovke ako prázdne (transparentné) obrysy na obrázku pozadia. Tento proces prebieha v reálnom čase na celom obraze a umožňuje vám efektívne dodržiavať pravidlá a regulačné požiadavky v oblasti ochrany súkromia a osobných údajov.

Axis-Live-Privacy-Shield-07

Ak je to potrebné, môžete si ľahko nastaviť zóny bez maskovania, napríklad aby sa na dopravníkovom páse zobrazili pohybujúce sa objekty. Systém je možné nakonfigurovať tak, aby poskytoval aj samostatný video stream bez maskovania, ktorý by mohli autorizovaní používatelia využiť pri riešení nejakého incidentu. Môžete si tiež vybrať automatickú obnovovaciu frekvenciu pozadia, úroveň podrobností kontúr transparentných masiek a počet snímok za sekundu.

Live Privacy Shield je vhodný napríklad na monitorovanie výrobných, technologických alebo logistických procesov, kde je dôležité monitorovať samotný proces a nie ľudí. Ďalšie potenciálne oblasti využitia sú napr. pri aplikáciách v maloobchode, v zdravotníctve, školstve a vo vládnych inštitúciách. Toto riešenie je veľmi spoľahlivé a cenovo efektívne. Analytický softvér beží priamo vo vybraných modeloch kamier Axis, takže nie sú potrebné žiadne drahé servery a všetko sa dá jednoducho spravovať.