Rastie záujem o videokomunikáciu

Súčasné pracovné prostredie prechádza revolúciou. Všetky obchodné aktivity sú stále viac digitálne prepojené. Demokratizácie a vplyv spotrebných technológií premieňajú spôsoby kedy, kde a ako ľudia pracujú. Dnešné firmy musia uspokojiť novú pracovnú silu a tá dobre ovláda digitálne technológie, ktoré postupne akcelerujú zapojenie zamestnancov, zvyšujú ich produktivitu a obchodnú bdelosť. To im pomáha udržiavať náskok pred ostatnými. Celý rad CEO investuje do iniciatív v rámci digitálneho pracovného prostredia, ktoré vnímajú ako svoju hlavnú prioritu a hnací moment, ako získať a do budúcnosti si aj udržať konkurenčnú výhodu. Éra digitálnych pracovísk už získava svoje obrysy, ktoré sú tvarované tromi hlavnými trendmi.

facebook-messenger-video-call-100581698-large

Fyzické zmeny

Firmy v súčasnosti proaktívne menia koncept svojich kancelárskych priestorov s cieľom udržať krok s dynamikou novej generácie a pracovnej sily. Posun k otvorenému pracovnému prostrediu dramaticky mení spôsob práce a spolupráca zamestnancov. Má to však aj svoj rub – v otvorených kanceláriách je ťažšie sa sústrediť a neustále rušenie je jednou z najväčších výhrad, ktoré zamestnanci voči otvoreným kanceláriám majú. Niet divu, že keď sa teraz firmy posúvajú k modernejším konceptom pracovného prostredia, veľmi intenzívne rastie potreba vytvárať neformálne rokovacie miestnosti a oddychové zóny.

Podľa správy spoločnosti Wainhouse Research bude rast neformálnych „konferenčiek“ a malých miestností pre schôdzky hrať veľmi dôležitú úlohu pre podporu spolupráce medzi jednotlivými pracovnými tímami. Jej hlavný analytik Andrew Davis je presvedčený, že na svete je takých miest medzi 30 a 50 miliónmi a väčšina z nich nie je vybavená technológiami, ktoré jednoduchú spoluprácu umožňujú a podporujú. Zig Serafin, korporátny viceprezident spoločnosti Microsoft pre obchodné služby Skype uviedol, že 97 percent rokovacích miestností na svete výbavu pre moderné video konferencie ešte stále nemá.

jpg-300-dpi-rgb-107614_connect_lifestyle_9_-audio2_original

Vplyv zvykov nových generácií

Prebiehajúce zmeny v koncepte kancelárií posilňuje aj ďalší trend – mení sa demografické zloženie ich používateľov. Odhaduje sa, že v roku 2020 budú príslušníci generácie nazvanej „Millenials“ alebo tiež „Generácia Y“, čiže s dátumom narodenia medzi rokmi 1980 až 2000, tvoriť až 50 percent svetovej pracujúcej populácie. Minulý rok v Spojených štátoch prekonali príslušníkov Generácie X, ktorá doteraz mala najväčšie zastúpenie pracujúcich v produktívnom veku.

Jednou z charakteristických vlastností týchto „Millenials“ a nasledujúcej „Generácie Z“ (najnovšie prichádzajúci na pracovný trh narodení od polovice 90. rokov minulého storočia) je fakt, že sa narodili ako „digitálne rodení hovorcovia“. Sú zvyknutí byť neustále na sieti a spôsob, ako používajú technológie, je od predchádzajúcich prístupov odlišný. Pre nich je hlasová schránka niečo úplne zastaraného a e-maily (vnímané ako veľmi formálne spôsoby komunikácie) sa začínajú rýchlo odoberať rovnakým smerom. Títo pracovníci očakávajú, že sa kancelárske prostredie prispôsobí tomu ako komunikujú oni a že budú môcť aj v práci používať aplikácie pre komunikáciu cez sociálne siete, ktoré využívajú v osobnom živote.

5b3d5db82b48179c44860a38c9a7c2f5

Adaptívne technológie

Technológie zohrávajú zásadnú úlohu v spôsoboch a podobe našej spolupráce. Tempo nasadzovania aplikácií využívajúcich cloud sa zvýšilo a otvárajú sa tak nové a efektívnejšie spôsoby práce. Zabezpečovanie video konferencií ako služby má na trh masívny dopad, pretože firmám umožňuje využívať technológie potrebné pre tieto formy spolupráce v takom rozsahu, aký aktuálne potrebujú.

Bohatá komunikácia pomocou videa je zásadná pre budovanie dôvery medzi čoraz viac distribuovanými pracovnými skupinami, keď je každá z nich zameraná na svoje vlastné úlohy. Pre ľudí je komunikácia tvárou v tvár prirodzená a preto dnešní zamestnanci očakávajú, že budú môcť spolupracovať pomocou videa. To vedie k stavu, že do pracovného prostredia stále viac preniká video. Už sa nejedná o samostatnú technológiu ako sú video konferencie, pretože sa skôr stáva súčasťou aplikácií pre produktivitu pracovných činností, napríklad Slack a nedávno oznámenej aplikácie Microsoft Teams.

Najnovšie zistenia spoločnosti Wainhouse Research naznačujú, že sa používanie videa v obchodných činnostiach stáva mainstreamom, pretože viac ako polovica súčasných webových konferencií využíva obraz a súčasťou 60 percent z týchto video hovorov je aj zdieľanie obsahu.

LOGITECH_GROUP_01

Dobrou správou je, že k tradičným systémom pre video konferenčné miestnosti, ktoré môžu ľahko vyjsť aj na 5.000 a viac USD, už existujú alternatívy. Prichádza vlna cenovo dostupných, vysokokvalitných video riešení pripájaných cez rozhranie USB, ako napríklad rad produktov ConferenceCam spoločnosti Logitech, ktoré už teraz ponúkajú široké rozšírenia a sú vhodnou cestou, ako môžu firmy riešiť video komunikáciu.

Ak chcú firmy uspieť v 21. storočí, musia adoptovať nové technológie a plánovať dopredu s ohľadom na digitálne pracovné prostredie novej generácie. Dobrou správou je, že technológie pre podporu spolupráce sú cenovo oveľa dostupnejšie než kedykoľvek predtým. A ako sa ceny znižujú a ich používanie je stále jednoduchšie, je zaujímavé sledovať, že sa ocitáme v bode zvratu smerom k ich masívnemu nasadeniu. V nasledujúcich niekoľkých rokoch bude digitálne pracovné prostredie oblasťou, ktorú bude veľmi zaujímavé sledovať.