Popis služby INVOICE by square

INVOICE by square šetrí čas a tým aj peniaze firmám a podnikateľom. Uľahčuje prácu najmä ekonómom a účtovníkom. Jedná sa o QR kód, ktorý obsiahne údaje z faktúry, ktoré je potrebné zaúčtovať alebo údaje z ďalších dokladov. Vďaka tomu môžete zefektívniť prácu pri účtovaní. Odpadá tak zdĺhavé prepisovanie údajov z faktúry, na toto už postačí jediný QR kód.

Popis služby INVOICE by square

Popis služby INVOICE by square (Foto: bysquare.com)

Ako využiť QR kódy v podnikaní

V princípe tento kód vytvára QR kód generátor a následne ho pomocou nasnímania softvér rýchlo dekóduje pre získanie a použitie textovej informácie obsiahnutej v QR kóde. Vďaka INVOICE by square vo faktúre, či inom doklade, môže ekonóm alebo účtovník rýchlo a jednoducho zaúčtovať faktúru prípadne iný doklad od vašej firmy. Bez potreby prepisovania údajov z faktúry stačí kompatibilnou aplikáciou nasnímať QR kód z dokladu.

Možnosti pre platby a faktúry

Pri platbách a faktúrach s QR kódom sa jedná o inovatívne riešenie v oblasti automatizácie. Pre pohodlné aplikovanie služby INVOICE by square sú k dispozícii pluginy, webová služba, softvérové knižnice, QR generátor a mobilná aplikácia. Vďaka tomu môžete zefektívniť prácu s dokladmi.

Čo môže obsahovať INVOICE by square

INVOICE by square v podobe QR kódu môže byť umiestnený na faktúre, dobropise, ťarchopise alebo zálohovej faktúre Tento kód môže v sebe obsahovať viaceré údaje, ako všeobecné fakturačné údaje alebo sumár faktúry a jednu položku faktúry. Ak by bolo potrebné údaje o všetkých položkách vo faktúre, aj tu vie pomôcť INVOICE by square. Pre každú položku tak môže byť doplnený jej QR kód.

Úspora prepisovania údajov oproti skenovaniu QR kódov je až 90% času. Vďaka osvedčenej technológie INVOICE by square sú tak zároveň vylúčené akékoľvek chyby. Je vylúčené, aby sa pri skenovaní načítali iné alebo nesprávne informácie, inak by sa kód vôbec nenačítal. Týmto je docielené, že načítané údaje sú vždy správne.

Text: PR