Pokroky v poisťovníctve

Poisťovnu ľudia vnímajú dnes ako bežnú súčasť života. Ale dalo sa v minulosti vôbec poistiť seba alebo nebodaj firmu? Prvé zmienky o poistení siahajú až do 3 tisícročia p.n.l.. Poistenie si prešlo vývojom od karavanového systému presunu v kolónach až po dnešné online poisťovne.

Pokroky v poisťovníctve

Pokroky v poisťovníctve (Foto: unsplash.com)

Technologický pokrok a technický pokrok je procesom zlepšovania a vývoja.
Pokrok sa najviac prejavil v pracovných postupoch a manuálnej práci. Dôležitým rysom technického pokroku je proces náhrady “živej” práce za prácu strojov. Teda modernizácia a automatizácia. V tomto procese prechádza technický pokrok a modernizácia do posledného detailu procesu. Preto sa dejú zmeny štrukturálne, organizačné a výrobné spoločnosti v súvislosti s touto zmenou zavádzajú technicko-organizačné osnovy modernizácie.

Všetky zmeny modernizácie sa preniesli aj do sveta poisťovníctva. Pred 10 rokmi sa viac ľudí poisťovalo proti manuálnym úrazom počas práce. V dnešnej modernej a technickej dobe sa zamestnanci a podnikatelia poisťujú proti vzniknutej škode. Škoda môže v tomto digitálnom svete byť virtuálna / digitálna.

Princíp fungovania modernej poisťovne

Poisťovníctvo je produkt pre širokú verejnosť, ktorý má význam nielen pri ochrane zdravia, života a majetku, ale aj ochrane finančného investovania. Takto prináša poistenie ekonomike významnú stabilizačnú a analytickú funkciu.

Poistenie je prenos rizika. Týmto prenosom sa prenáša risk finančných strát ako dôsledok nepredvídateľných udalostí na poisťovňu. Ak takáto udalosť nastane, jednotlivec alebo spoločnosť prenosom rizika za poplatok alebo poistné, môže následne žiadať náhradu. Zníženie neistoty je primárnym faktorom existencie poistenia.

História poistenia

Vývoj poisťovacích postupov a produktov sa v priebehu času veľmi vyvinul. Ako je napísané vyššie, v 3 tisícročí pred p.n.l. bolo prvé poistenie pre tranzit tovaru a tiav.. Ďalší pokrok v poistení, bolo jeho rozšírenie s rozvojom námorného obchodu v 1 tisícročí p.n.l. V tej dobe grécky kupci založili prvý poistny fond. Kde sa uložili peniaze pred plavbou lode, aby sa po prípadnom útoku pirátov alebo prírodnej katastrofe mohol prepravovaný tovar nakúpiť znova.

Z tohto môžeme vidieť, že poistenie je s nami už veľmi dlhú dobu a vždy kopíruje potreby ľudí, pri ktorých by mohli podstúpiť väčšie či menšie riziko. Rovnaký princíp bude mať aj poistenie v budúcnosti. Ako prichádzajú nové druhy zábavy, cestovania či pracovnej náplne, budú pribúdať aj nové druhy poistenia. Dnes si ľudia poisťujú svoje domy a autá. Ale v budúcnosti to možno zase bude tak, ako to bolo v minulosti. Teda poistenie pri nebezpečnej ceste – ceste na novú planétu, či do vesmíru. Tak ako sa v 15 storočí poisťovala šlachta pri cestách do svätej zeme, sa ľudia budú poisťovať o pár rokov pred cestou na mesiac.

Pracovné pozície budúcnosti

Hneď ako bude nastupovať generácia Z (ľudia narodený po roku 2000) do pracovných pozícii, tak väčšina súčasných pracovných pozícií nebude existovať. Nahradia ich nové, ktorá v dnešnej dobe ani neexistujú. Technológie nahradia manuálne rutinné práce a ľudia budú môcť pracovať na viac naplňujúcich prácach. Kreatíva, emočná inteligencia a kognitívna flexibilita sú ľudské schopnosti, ktoré u robotov nenájdeme.

Po priemyselnej revolúcii ľudia vždy pracovali menej. Aj pracovný čas sa skracoval a ustálil sa na 5 pracovných dní s 8 hodinami denne. Sú práce a pozície, kde je to ešte menej ako toto. Preto ľuďom ostáva viac času na zábavu a šport. Tým rastú riziká a prichádza zvýšená potreba poistenia. Ak digitalizácia zvýši efektivitu ekonomických aktivít, tak prečo ľuďom edopriať viac voľného času? Tým prišli aj nové formy poistení, ako poistenie smartphonov pri rozbití či proti krádeži.

Ukázali sme si ako sa pokrok posunul v poisťovníctve a ako sa vyvíjal. V 18. storočí sa so začiatkom priemyselnej revolúcie vyvinuli prvé formy poisťovníctva. Také, aké ho poznáme dnes sa aktívne formovalo u nás v 90 rokoch. Bežnejším sa stalo poistenie proti úrazu, poistenie strojov či poistenie online. Ukázali sme si, že na vývoj poistenia vplývalo viac faktorov. Najväčší faktorom bolo to ľudské myslenie. Eliminácia rizika a potreba ho eliminovať vznikla tým, že ľudia na základe minulých skúseností potrebovali byť uistený. Pozitívny nárast obchodu tiež prispel k rozvoju moderného poistenia. Poistenie sa riadilo a aj bude riadiť dopytom a ponukou.

Ako prispeli technológie k pokroku

Technológie pomáhajú v poisťovacom podnikaní sa lepšie starať o svojich poistencov. V dnešnej dobe nie je vôbec problém odpovedať na všetky žiadosti a otázky pomocou skúsených support tímov v call centrách, kde vedia odpovedať na maily alebo priamo v živom chate na webe na všetky otázky zákazníkov. Väčšina poisťovní dostáva hlásenia práve online formou. Rovnako je to s hláseniami škodových a poistných udalostí. Technológie ako smartphone s pomocou aplikácie pomohli rozšíriť priame nahlasovanie a dokumentáciu. Už dnes môžete si sami pred poistením auta odfotiť čelné sklo ako dôkaz, že pred začatím poistenia nebolo prasknuté. Digitálna komunikácia odbúrala papier a prispela k šetrenejšiemu zaobchádzaniu so životným prostredím. Rovnako ako napredujú technológie, napreduje aj poistenie a to prinieslo napríklad poistenie proti kybernetickým útokom. Toto poistenie kryje aj riziko poškodenia dobrého mena či odcudzenie identity.

Text: PR