Na Slovensko prichádza iEducation!

Banská Štiavnica, december 2012 – Žiaci sa pripravujú na hodinu matematiky. Namiesto učebnice si však berú do rúk iPady. Nie, nie sme na americkej škole, ale na Slovensku, v malebnej Banskej Štiavnici v Katolíckej spojenej škole sv. Františka Assiského. Tu totiž používajú pri výučbe iPad spôsobom 1:1, kde každý študent a aj každý učiteľ má k dispozícii vlastný iPad.

“ iPad som spoznal asi pred rokom na medzinárodnej konferencii v Budapešti a následne ma oslovili študenti, či by mohli pri výučbe používať v triedach notebooky a tablety iPad. To už sme mali internet potiahnutý do každej triedy, mali sme kvalitné wi-fi pokrytie, projektor s počítačom v každej triede a plánovali sme riešiť interaktívne tabule,” povedal Mgr. Karol Palášthy, riaditeľ školy. “Keď som spoznal iPad, pochopil som, že toto zariadenie v plnej miere nahradí interaktívnu tabuľu a zároveň ponúka množstvo úplne nových možností.“

“Je to jednoznačne veľké spestrenie hodiny. Študenti nemali s používaním iPadov žiadny problém. Dnešná mladá generácia je veľmi šikovná, ovládanie je veľmi intuitívne a problémom nie je ani prenášanie súborov medzi dvoma platformami,“ vysvetľuje učiteľ informatiky Mgr. Jozef Siska.

Zariadenia iPad majú študenti k dispozícii nielen pre prácu v škole, ale aj na používanie doma a po ukončení štúdia im tieto zariadenia ostávajú aj so všetkým materiálom, ktorý si počas štyroch rokov štúdií nazbierali. Môžu ich tak využívať napríklad ako zdroj materiálov pri prijímacích pohovoroch na vysoké školy, naďalej pri svojom ďalšom vzdelávaní, alebo pri svojej budúcej práci.

„Zo začiatku som sa toho trošku bála, ale priznám sa, že to je veľmi jednoduché a na ovládanie veľmi intuitívne zariadenie. Aj pre mňa to bolo niečo nové, ale beriem to aj ako prácu, aj ako zábavu,“ prezradila Mgr. Gabriela Poliaková, učiteľka Nemeckého jazyka. „Študenti využívajú aplikácie, ktoré máme k dispozícii, podľa svojho tempa a úrovni vedomostí.”

U väčšiny študentov sa výrazne zvýšila motivácia na predmety, ktoré sa vyučujú pomocou iPadov. Tieto slová potvrdzujú aj samotní rodičia, ktorí vítajú zdokonaľovanie výučby v škole, kam chodia ich deti. “Sme radi, že sa deti naučia používať novinky zo sveta technológií. Vidno, že sa pre ne učenie stáva príťažlivejším,” zhodujú sa rodičia.

A ako to vnímajú samotní študenti?

„Baví ma práca s technikou a vďaka iPadu ma škola začala viac baviť.“
„Môžeme sa učiť aj mimo domova.“
„Na cesty si nemusíme brať všetky učebnice. Len si to otvoríme a je to tam.“
„Je to lepšie ako keď má človek len knihy.“

„Zo školy si žiaci po ukončení štúdia odnášajú množstvo vedomostí, či už v hlave, alebo možno aj vo svojom iPade,“ dodal riaditeľ školy Mgr. Karol Palášthy.

iPady do školy dodali špecialisti

Škola na zabezpečenie výučby počítačovou technikou využíva granty, vlastné prostriedky a aj príspevky priamo od rodičov. iPad zatiaľ dostali všetci študenti prvého a druhého ročníka s tým, že im tieto zariadenia ostanú aj po ukončení ich štúdia na škole. Celý proces je nastavený do budúcnosti tak, aby vždy prváci dostali pri nástupe do školy svoj iPad, ktorý budú môcť využívať počas celého štúdia a aj po jeho ukončení.

„Ovládanie tabletu je veľmi jednoduché, no samotná príprava je už pre učiteľa o čosi náročnejšia. Neustále hľadáme nové aplikácie. Existuje obrovské množstvo aplikácií zameraných na učenie a väčšinu materiálov si dnes už pripravujú aj sami učitelia. Vďaka portálom ako je eAktovka.sk, infovek.sk, zborovna.sk a iným nie je problém získať študijný materiál pre žiakov aj učiteľov. Pomocou
aplikácie iBooks Author si dokonca vyrábame vlastné interaktívne učebnice, ktoré si naši študenti môžu cez iTunes stiahnuť do svojich iPadov. A aj sami študenti prichádzajú s novými nápadmi a tipmi ako využiť iPady pri štúdiu,“ dodal Mgr. Siska.

Škola nie je na zvládnutie techniky a príslušných programov sama. Spolupracuje totiž s dodávateľom zariadení, autorizovaným poskytovateľom riešení pre vzdelávanie firmy Apple, so spoločnosťou TRACO Computers. “Ako certifikovaný Apple Solution Expert Education sme ani chvíľu neváhali keď nás škola kontaktovala ohľadom možnosti využitia iPadov pri výučbe a zorganizovali sme pre pedagógov, rodičov a radu školy malý iPad workshop, na ktorom sme im predstavili možnosti týchto skvelých zariadení a prebrali možnosti vzájomnej spolupráce,” povedal Andrej Kusenda, technický riaditeľ spoločnosti TRACO Computers. „Následne sme do školy dodali potrebný hardvér a pomohli sme s jeho prípravou a zavedením do vyučovacieho procesu.“

Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici pripravuje dňa 20. 12. 2012 od
9.00 do 13.00 deň otvorených dverí. Môžete sa tak presvedčiť na vlastné oči o výhodách štúdia pomocou iPadov. Viac o vzužívani iPadov v tejto škole nájdete tu.

iPad sa od svojho uvedenia na trh v roku 2010 používa na výučbu na celom svete. V USA zavádza väčšina škôl učebne vybavené tabletmi ako doplnok ku štandardnému výukovému programu. Školy využívajú jeho ľahké, intuitívne ovládanie a veľmi citlivý dotykový displej, ktorý sa hravo zmení na obrazovku pre prehrávanie videí, písací stroj alebo aj hudobný nástroj. Všetko možno navyše ovládať iba dotykom prstov. Niektoré školy začali ľahkými interaktívnymi tabletmi nahrádzať aj učebnice, ako napríklad Woodford County High v Kentucky, ktorá iPadmi vybavila všetkých žiakov.