Microsoft Office už čoskoro aj pre Ipad

Kancelársky balík Microsoft Office by mal byť podľa informácií už čoskoro dostupný aj pre iPad. Microsoft si zrejme uvedomil hromadný predaj iPadov na celom svete. To že, Microsoft Office by mal byť na iPade nie je, až takým veľkým prekvapením, práve naopak, už dávno mal byť dostupný na Appstore. Veď napokon Microsoft vydal aj Office for Mac tak prečo by ho nemal vytvoriť aj pre iPad.

Pod­ľa  analytika Ala Hilwu zo spoločnosti IDC je uve­de­nie Of­fi­ce pre iPad ne­vyh­nut­ný krok, ak si má Of­fi­ce udr­žať svo­ju po­zí­ciu na tr­hu kan­ce­lár­skych ba­lí­kov. Čím skôr sa na to Mic­ro­soft od­hod­lá, tým lep­šie preň­ho. Ide to­tiž o je­den z je­ho naj­lep­šie za­rá­ba­jú­cich pro­duk­tov. Prvé snímky, ktoré sa dostali na verejnosť zverejnil web The Daily kde aplikácia od Microsoftu je spustená na pozadí iPadu.

Redaktor spomínaného webu The Daily mal možnosť si Office aj vyskúšať. V článku uvádza, že aplikácia má nádych Metro dizajnu a jej používateľské rozhranie sa podobá programu OneNote. K dispozícii bolo základné trio programov – Word, Excel a PowerPoint. Dokumenty bolo možné editovať lokálne aj on-line.

 

Je ešte otázne kedy presne by mal výjsť ale podľa informácií z rôznych webov by to malo byť už čoskoro. Mic­ro­soft si te­da ve­rí, že je­ho ap­li­ká­cie zá­kaz­ní­kov za­uj­mú. Koncom februára chce Microsoft predstaviť nový Windows 8 možno sa dočkáme aj predstavenia Microsoft Office pre Ipad.

O novinkách ohľadom balíka Microsoft Office vás budeme informovať prostredníctvom nášho webu TouchPlay.sk