Jednoduchá migrácia na sieťové audio

Ako získať výhody sieťového zvuku bez toho, aby ste museli nahrádzať váš súčasný systém? Pokiaľ ide o veľké systémy, ako napr. komerčné audio riešenia, tak spoločnosti často investujú značnú sumu do zariadení a nepochybne aj do inštalácie. Preto nebudú môcť každých niekoľko rokov kupovať nový systém, ale stále budú chcieť zvýšiť efektívnosť technológií, ktorými disponujú. S tým súvisia aj iné výhody, ktoré sa získavajú integráciou s inými systémami.

Axis-C8033Príkladmi takejto integrácie by mohlo byť kombinovanie zvuku s bezpečnosťou, kontrolou prístupu alebo systémom telefónu. Nie je potrebné sa obávať, stále je možné zachovať väčšinu existujúcich audio riešení, a pritom využívať výhody sieťového zvuku. Audio produkty od spoločnosti AXIS, AXIS C8033 Network Audio Bridge a AXIS C8210 Network Audio Amplifier majú za cieľ zabezpečiť plynulú migráciu z analógového na sieťový zvuk. Inteligentné, jednoduché a jednotné – to sú kľúčové prvky, ktoré tieto riešenia ponúkajú.

8210

Ľudia si to často neuvedomujú, ale audio systémy sú všade: Keď zákazníci prechádzajú supermarketom, zvyčajne ich sprevádza príjemná hudba na pozadí a príležitostné oznámenia o najnovších produktoch. V školách sa týmto spôsobom odovzdávajú informácie žiakom a učiteľom o ďalšom zhromaždení alebo iných podujatiach. Audio systémy sú skvelým spôsobom, ako napr. zvýšiť predaj, zvýšiť povedomie, odoslať informácie alebo udržiavať priestory v bezpečí.

S rýchlo sa meniacimi technológiami tieto systémy (najmä analógové) zastarávajú rýchlejšie a nie každá firma/inštitúcia má zdroje na pravidelné investície do nových systémov. Avšak, s produktmi AXIS pre ľahkú migráciu z analógových na sieťové audio systémy majú zákazníci možnosť využívať výhody sieťového zvuku, pričom sa zachovávajú pôvodne zakúpené a inštalované zariadenia.

Výhodou sieťového zvuku môže byť správa jednotlivých zón pre oznámenia (živé, naplánované alebo aktuálne) a hudba na pozadí. So sieťovým zvukom je jednoduché vytvoriť škálovateľné a flexibilné riešenie s centrálnym riadením a prepojiť ho s inými systémami, ako sú VoIP alebo sieťové kamery.

Výhody inteligentného zvuku v analógovom systéme

Sieťový audio most od AXIS_u je kombinovaný audio kodér a dekodér. S týmto produktom môžete k digitálnemu systému pripojiť analógový zdroj, napríklad mikrofón alebo núdzové tlačidlo. Ďalšou možnosťou je pripojenie digitálneho zdroja, napríklad webového rádia, k analógovému systému.

41X4PeZe5xL._AC_UL320_SR236,320_Audio zosilňovač AXIS je okrajové zariadenie, ktoré transformuje akýkoľvek pasívny reproduktor na sieťový reproduktor. V závislosti od potrebnej úrovne akustického tlaku môžete pomocou tohoto zosilňovača ovládať až osem pasívnych reproduktorov. Napríklad v školách, kde môžu byť napr. pasívne reproduktory v štyroch triedach prepojené s audio zosilňovačom v strope, pričom bude táto zostava tvoriť jednu zónu.

Oba tieto produkty, rovnako ako všetky sieťové reproduktory AXIS, obsahujú AXIS Audio Player, ktorý ponúka funkcie ako napríklad – nahrávanie MP3 súborov, vytváranie zoznamov skladieb alebo plánovaných oznámení. Ďalšou črtou audio produktov je PoE – čo znamená, že je potrebný len jeden ethernetový kábel pre napájanie aj sieťové pripojenie. Taktiež majú slot pre SD kartu, vďaka čomu je možné ukladať obsiahlejšie zoznamy skladieb a pod.

„Audio zosilňovač, ako aj audio most sú veľmi užitočné zariadenia, pretože pomáhajú pri plynulom prechode na sieťový zvuk bez toho, aby ste museli obetovať väčšie investície do existujúceho audio hardvéru.“

Švédsky reťazec maloobchodných predajní, Kjell & Company, čelil presne tomuto problému: Každý obchod mal analógový audio systém pripojený k počítaču v obchode, ktorý vysielal interné webové rádio. S cieľom získať väčšiu kontrolu nad streamovaním a zaručiť konzistentné poskytovanie zvuku v obchodoch bolo rozhodnuté prejsť na systém so sieťovo pripojenými zariadeniami a centrálnym riadením.

„Investovanie do úplne nového audio systému nebolo v skutočnosti reálne, pričom už dlho hľadáme sieťovú infraštruktúru, ktorá by spĺňala naše požiadavky týkajúce sa flexibilného softvéru a centrálneho riadenia. Zvukový most od AXIS je skvelý, pretože nám umožňuje spravovať všetky streamy z jedného rozhrania a streamovať zvuk konzistentne do všetkých našich predajní.“ Povedal Erik Ljungdahl, IT-Manager spoločnosti Kjell & Company.