iFiles, jednoduché zdieľanie súborov

Dáta tvoria celý náš digitálny život a je potrebné ich mať kedykoľvek k dispozícii zo všetkých multimediálnych zariadení, ktoré používame. Dnes sú štandardom rôzne služby, ako napríklad dropbox, iCloud a veľa iných. Kvôli priestoru na uloženie, ktoré sa väčšinou pohybuje okolo 5-8GB  pre jednu službu, sú dáta rozptýlené do viacerých služieb a pri väčšom množstve sa v nich môžte strácať. Na dokonalú organizáciu týchto dát slúži iFiles.

Na úvodnej obrazovke sa nachádzajú zdroje vaších cloudových služieb, ktoré sú vďaka aplikácii na jednom mieste a dostupné. Na výber máte z tých najpoužívanejších, napríklad iCloud, Flickr, Google Drive,SkyDrive, Dropbox. Okrem toho sa môžte so svojím PC spojiť pomocou wifi a zdieľanie súborov je obmedzené iba veľkosťou miesta vo vašom mobilnom zariadení. Spodná lišta ďalej obashuje aj prístup na internet, odkiaľ môžte sťahovať súbory priamo do iFiles.Užívateľské rozhranie aplikácie je veľmi jednoduché a intuitívne, ako už pri iOS býva zvykom.

    

Menu pre úpravu súborov vyvoláte podržaním, nie tapnutím. Veľmi užitočná je možnosť pracovať s viacerými súbormi naraz. Prenosy súborov bežia na pozadí, takže vás to nevyrušuje pri práci.

 iFiles si poradí so všetkými bežne používanými formátmi súborov. Pri PDF mi trocha chýbala možnosť hladať zadané slovo, môžte sa pohybovať iba po stránkach. Aplikácia je veľmi užitočná a určite by nemala chýbať na vašom iPhone-e.Aplikáciu si môžte kúpiť za 3,59€.