Evolúcia loga Apple

Logo Applu je jedno z najznámejších a najľahšie rozpoznateľných na celom svete. Ale akú cestu prešlo od začiatku až po dizajn, ktorý poznáme dnes? Nie vždy vyzeralo tak skvelo a dokonalo ako teraz…

Originálne logo

Pôvodné logo bolo ručne namaľované jedným zo spoluzakladateľov Apple – Ronaldom Waynom. Vzniklo v roku 1976, ale už o necelý rok ho kvôli nátlaku zo strany Steva Jobsa nahradilo nové. Na maľbe je zobrazený sediaci Isaac Newton s jablkom kolísajúcim sa nad jeho hlavou. Po okrajoch stojí úryvok z básne od Williama Wordswortha: “A Mind Forever Voyaging Through Strange Seas of Thought – Alone” (preklad: “Myseľ navždy pláva cez zvláštne moria myslenia – osamelá.”). Dizajn dopĺňa strohý nápis “Apple Computer Co.” umiestnený v dvoch líniach pod sebou. Už na prvý pohľad bolo príliš konzervatívne, viac než nemoderné a je veľmi ťažké predstaviť si ho na produktoch od Apple, preto bolo použité iba na jedinom počítači Apple I. 

Dúhové logo

Keď Ronal Wayne odišiel zo spoločnosti, Jobs sa s návrhom loga obrátil na reklamnú agentúru Regisa McKennu, aby pre Apple vytvorila nové ikonické logo. Po mnohých návrhoch, ktoré stáli veľa peňazí, dorazil požadovaný efekt. Kultové logo, ktoré sa na 22 rokov stalo neoddeliteľnou súčasťou Apple – dúhové logo.  “Nahryznutie” jablka bolo jedným veľkým tajomstvom, ale autor návrhu, Rob Jannoff, ho vysvetlil a dôvod bol veľmi prostý – nechcel, aby vyzeralo ako čerešňa. Myslíte si, že to je skutočný dôvod alebo len jednoduchá zámienka zámienka? Hoci od vzniku loga uplynulo už viac než 35 rokov, tvar zostáva nezmenený až dodnes.

                                             

Súčasné logo

Celých 22 rokov sa naozaj na dúhovom logu neudiala vôbec žiadna zmena. Zásadný krok urobil opäť Steve Jobs po návrate do Applu. Jednou z nevýhod predchádzajúceho loga bola práve jeho farebnosť – bolo píliš nákladné na výrobu. Okrem toho sa Stevovi dúhové logo zdalo príliš zastaralé a chcel niečo modernejšie, nakoniec v roku 1998 voľba padla na monochromatické logo (vytvorených bolo viacero variant, ktoré sa postupom času striedali). Na súčasných Apple produktoch sa využíva čierne farebné prevedenie. Žiaľ, Steve Jobs nám už do budúcna žiadnu zmenu loga neprinesie a celé bremeno nesie na pleciach Tim Cook.

Časová os:

Perfekcionizmus firmy Apple

Krátko po odstúpení Jobsa  z pozície CEO zverejnil Vic Gundotra z Google príhodu o telefonáte so Stevom Jobsom s názvom „Icon Ambulance“. Gundotra bol v istú nedeľu na bohoslužbe a nezdvihol Stevovi telefonát. Neskôr keď mu volal naspäť sa dozvedel, že potrebuje prejednať logo Googlu na iPhone. Druhé „o“ v nápise Google nemalo podľa Jobsa správny odtieň žltej. Približný preklad originálu do slovenčiny nájdete na ohryzok.sk.

Ďalej Vic Gundotra obdivoval, ako sa najvyššie postavený človek z Apple dokáže zaujímať o najmenšie detaily ako je odtieň písmenka v nápise firmy. Nielen táto príhoda ukazuje, prečo je Apple tak úspešná firma. Ďalším príkladom detailizmu Apple je samotné nahryznuté jabĺčko, v ktorom sa elegantne matematicky nachádza zlatý rez.

Dve čísla alebo rozmery sa nachádzajú v zlatom reze, ak podiel ich súčtu k väčšiemu z nich sa rovná podielu väčšieho k menšiemu z nich. Je to pomer, ktorého výsledkom je iracionálne číslo (zlaté číslo – φ[fí]), približne rovné 1,618. Je zaujímavý svojím častým výskytom v prírode a v umení. Mnohé historické osobnosti ako napríklad Euklides, Pytagoras, Fibonacci, Kepler alebo Da Vinci objavovali jeho vlastnosti a krásu. V prírode sa nachádza zlatý rez takmer všade. Rast zŕn slnečnice alebo šišky smreku, ulity slimákov a morských mäkkýšov, ananás a iné prirodzené vzory v prírode majú tvar špirály, ktorá je známa aj ako Fibonacciho špirála (podiel dvoch po sebe idúcich čísel Fibonacciho postupnosti konverguje k zlatému číslu). Muchy, ktoré naoko šialene polietavajú pod lampou, sa pohybujú v trajektórii „zlatej“ špirály. Fibonacci pôvodne vo svojej knihe skúmal rozmnožovanie zajacov, ktorí by ideálne plodili svojich potomkov práve Fibonacciho postupnosťou (čo je síce biologicky nemožné, ale aj tak pôsobivé).

Keďže zlatý pomer je považovaný za esteticky ideálny, umelci ho často využívajú vo svojich dielach. Albrecht DürerLeonardo Da Vinci a mnohí iní ho zobrazujú už od nepamäti. Súčasní fotografovia aranžujú svoje objekty do zlatého rezu, často aj bez toho, aby o tom vedeli. Ak má umelec okrem svojho nadania aj hlboké historické uvedomenie a matematické znalosti, dokáže zo svojho nápadu vytvoriť dokonalosť.