Deväť rokov nepretržitého rastu SUSE

Deväť rokov v rade zaznamenáva spoločnosť SUSE rast príjmov a inak tomu nebolo ani vo fiškálnom roku 2019, ktorý oficiálne skončil 31. októbra 2019. Na začiatku tohto roka sa SUSE stala najväčšou nezávislou Open Source spoločnosťou na svete a zaznamenala rekordný medziročný nárast výnosov z predplatených služieb pre oblasť application delivery o 299%. 

SUSE-Financial-Highlights-2019

Popri exponenciálnom raste ekosystému poskytovateľov cloudových služieb SUSE zvýšila tržby z cloudových riešení o 64%, a to predovšetkým vďaka „hyperškálovateľom“ na čele s Amazon Web Services, Google Cloud a Microsoft Azure. Celý ekosystém SUSE pre poskytovanie cloudových služieb výrazne vzrástol. Obchody s objemom nad 1 milión USD celkovo narástli o 13%, čo prispelo k dvojcifernému skoku v príjmoch. So zrýchlením rastu tiež vzrástol počet zamestnancov spoločnosti SUSE o 11%.* Medzi nových zákazníkov, ktoré SUSE získala v tomto období, patrí napríklad TongTech, najväčší predajca middlewaru v Číne, a spoločnosť zaznamenala aj expanziu u existujúcich zákazníkov, napr. u Walgreens. Záväzok SUSE voči technológii a zákazníkom sa odráža vo zvýšenom zameraní spoločnosti a investíciách do strategických softvérových riešení, ktoré klientom umožňujú vytvárať, zavádzať a spravovať výpočtové úlohy kdekoľvek, na hardvéri zákazníka alebo hybridných a multi-cloudových riešeniach. Vďaka SUSE aplikujú digitálnu transformáciu tak, aby efektívnejšie konkurovali na dnešných trhoch. Okrem väčšieho zamerania na trh dodávky aplikácií sa spoločnosť SUSE udržiava a zvyšuje kvalitu, ku ktorej sa zaviazala: dodávať najlepšie firemné linuxové riešenie v odbore a to spoločne s najmodernejším softvérovým úložiskom s otvoreným zdrojovým kódom CEPH. SUSE sa vždy sústredilo na poskytovanie inovatívnych technológií a služieb, ktoré najlepšie slúžia potrebám zákazníkov a partnerov.