Blahomat – Predajte svoj iPad na dobrú vec!

Na webových stránkach: www.blahomat.cz bol úspešne spustený v českom prostredí jedinečný projekt Blahomat; “Požičovňa iPadov na dobrú vec” a boli zakúpené prvé iPady. Tieto iPady si môžu zdarma zapožičiať odborníci či neziskové organizácie. Rovnako tak rodiny, ktoré by iPad využili pri rozvoji skúseností svojich zdravotne postihnutých detí.

Využívanie tabletov na poli pomáhajúcich, vzdelávacích a lekárskych profesií ako sú napríklad osobní asistenti, pedagógovia, špeciálni pedagógovia, logopédi a ďalší, sa stáva stále častejšie najmä v USA a západných štátoch Európy. Pretože sme ale v ČR a tu každá dobrá vec trochu trvá, pustili sme sa do projektu Blahomat”. Hovorí jeden z inciátorov projektu Jiří Ibl.

Dôvod používania iPadov je prostý, tablety umožňujú vďaka svojemu hardwaru, ale aj aplikáciám individuálne prispôsobenie na mieru konkrétnym potrebám. Pre zdravotne postihnutého človeka nikdy nebolo jednoduchšie ovládať počítač, keďže sa nemusí prispôsobovať zložitému operačnému systému, naopak systém sa prispôsobuje ľudskému mysleniu a intuitívnosti.

Aj na Slovensku sú priekopníci tejto technológie, hlavne na poli vzdelávania ako takého, o ktorých sme vás informovali v našich dvoch článkoch Na Slovensko prichádza iEducation! a iPad v škole už aj pod Tatrami.

Niektoré organizácie váhajú, nie sú si isté investície do tabletu alebo si isté sú, ale nemôžu získať grant či naň už dlho čakajú. A preto vznikol Blahomat. Chceme umožniť záujemcom o túto technológiu, si ju vyskúšať alebo využívať iPad pred schválením grantu,” upresňuje zmysel projektu Jiří Ibl. Predovšetkým však projekt vznikol pre možnosť zdieľania informácií o používaní iPadov a aplikácií; výhodách, nevýhodách, skúsenostiach, praktických radách, metodike práce, atď.

Pre tento účel vznikol blog, kde sú informácie zdieľané medzi užívateľmi iPadu, ktorí sa účastnia projektu alebo tými, ktorí sa chcú o svoje skúsenosti s využívaním iPadu podeliť s ostatnými.

Za projektom stojí komunita vývojárov iOS aplikácií Ragtime. Ďalej taktiež Miton Investment, ktorý projekt zaštiťuje finančne. Projekt vznikol na princípe “shared value”, sám o sebe neprináša žiadny zisk, je neziskovou aktivitou, ktorá je ale svojou podstatou blízka ideám Ragtimu.

iPady sú vykupované od súkromných či právnických osôb prostredníctvom formulára na webových stránkach: www.blahomat.cz, kde si zvolia cenu alebo sa môžu rozhodnúť pre darovanie iPadu. Na Slovensku systém zápožičiek ešte nefunguje, avšak ak ste zo Slovenska môžete takisto predať svoj iPad – nezáleží na tom kde žijete, ľudia z Blahomatu sa potešia každému iPadu stačí sa len potom s nimi dohodnúť.

My tomuto projektu držíme prsty a ak vám doma leží iPad, ktorý až tak nepoužívate alebo sa ho chystáte predať, zamyslite sa nad tým či nie je lepšie ho predať na dobrú vec. Každý z vás môže byť súčasťou toho, kde sa stretáva Apple a pomoc ľuďom, ktorí ju potrebujú.