Axis rozširuje portfólio na riadenie prístupu

Sieťový ovládač dverí AXIS A1601 dokáže riadiť veľký počet dverí a rýchlo spracovať až 70 000 osobných profilov oprávňujúcich ku vstupu. Je tak ideálny pre rozsiahle, rozvetvené inštalácie a aplikácie vyžadujúce vyspelé funkcie. Ovládač je založený na otvorených štandardoch, čo umožňuje jednoduchú integráciu hardvéru aj softvéru a spoločne s predtým uvedeným sieťovým ovládačom dverí AXIS A1001 umožňuje komplexne vyriešiť kontrolu prístupu pre akokoľvek veľké organizácie.

Keďže je ovládač AXIS A1601 založený na otvorených štandardoch a je kompatibilný s ONVIF profilmi A a C, umožňuje používateľom “namiešať” a zladiť najlepší dostupný hardvér a softvér a začleniť kontrolu prístupu do ďalších systémov ako napríklad video dohľad, detekcia neoprávneného vstupu, audio prenášané po dátovej sieti a systémy na sledovanie času a dochádzky. Dverný ovládač AXIS A1601 je postavený na výkonnom procesore, ktorý je optimalizovaný pre spracovanie veľkých databáz s prístupovými profilmi používateľov. V prípade, že dôjde k výpadku spojenia so serverom, ovládač AXIS A1601 dokáže aj tak zvládnuť databázu s používateľskými profilmi v offline režime.

Pia Hantoft, globálna manažérka produktov kontroly prístupu v spoločnosti Axis Communications, dodáva: “Ovládač AXIS A1601 má najväčšiu funkčnú výbavu, je najvyspelejším sieťovým ovládačom dverí v portfóliu spoločnosti Axis a rozširuje tak našu ponuku pre akokoľvek veľké organizácie a firmy. Vďaka jeho flexibilite možno ovládač AXIS A1601 ľahko integrovať s iným hardvérom a softvérom od našich partnerov – je tak ideálnym riešením pre organizácie z najrôznejších sektorov, od obchodných cez vzdelávacie až po predajcov. Možnosť vytvárať pokročilé pravidlá založené na princípe ak sa stane A, potom urob B a to dáva zákazníkom veľkú voľnosť prispôsobiť si aplikácie tak, aby splnili ich špecifické potreby.”