Apple podujatie spojené s predstavením iPadu 3 sa má konať už prvý marcový týždeň

Podľa exkluzívnych informácií z All Things Digital by sa malo už prvý marcový týždeň uskutočniť podujatie, na ktorom Apple predstaví tretiu generáciu svojho populárneho tabletu, iPad 3. Podobne ako to bolo aj u iPadu 2, ktorý bol predstavení 2. marca 2011. Ako to už u Apple býva, o novom produkte sú k dispozícii len rôzne dohady, potvrdené informácie chýbajú. Špekuluje sa o novom Retina displeji, ku fotoaparátu by mal pribudnúť blesk, takisto by iPad 3 mal byť vybavený štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom A6. Dô­vod je zrej­mý – tech­no­ló­gie neus­tá­le nap­re­du­jú a spo­lu s ni­mi sa zvy­šu­je aj vý­poč­to­vá si­la tab­le­tov. Po­kiaľ bu­de iPad 3 sku­toč­ne vy­ba­ve­ný štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom, bu­de vý­kon­nos­tne na úrov­ni kla­sic­kých sto­lo­vých po­čí­ta­čov. iPad 3 by mal mať údajne aj vý­stu­p pre HDMI.

Akcia sa má konať v San Franciscu, pravdepodobne v Yerba Buena Center for the Arts, kde sa už odohralo množstvo podobných podujatí napr.uvedenie  iPadu, iPadu 2, a pod. Ak predstavenie bude prvý marcový týždeň, tak iPad 3 by sa mal začať predávať týždeň po skončení akcie, podobne ako to bolo u iPadu 2. Samozrejme mi môžme len odhadovať kedy sa začne predávať na Slovensku.

Informácie o iPade 3 budeme pozorne sledovať, a prinesieme vám ich prostredníctvom nášho webu TouchPlay.sk