11 trikov, ktoré dokážu vaše Apple slúchadlá

Obľúbené originálne slúchadlá od Apple s mikrofónom, ktoré obsahuje aj balenie smartfónu iPhone majú hneď niekoľko ďalších možností, o ktorých sa v príručke nedočítate. Ďalej sa dozviete mnoho známych aj menej známych tipov a trikov s vašimi slúchadlami. Ak sa vám podarí naučiť sa niektoré nasledujúce tipy, tak vám to môže veľmi urýchliť prácu s vašim iZariadením. Všetky triky sa dajú uplatniť na iPhone 4S, ale väčšinu z nich využijete aj na ďalších modeloch iPhonov, iPadov a iPodov.

 

1. Ovládanie hlasitosti: Tlačidlo “Volume up” pre zvýšenie hlasitosti a “Volume Down” pre je jej zníženie.

2. Pozastavenie prehrávania: Stlačením tlačidla “Central button” pozastavíte prehrávanie a opätovných stlačením ho opakovane zapnete.

3. Preskočenie skladby: Dvojitým stlačením “Central button” preskočíte práve prehrávanú skladbu.

4. Vrátenie sa k predchádzajúcej skladbe: Trojitým stlačením “Central Button” sa vrátite k predchádzajúcej skladbe.

5. Rýchle prehrávanie skladby dopredu: Dvojité stlačenie “Central button” + držanie tlačidla prehrá skladbu rýchlo dopredu.

6. Rýchle prehrávanie skladby dozadu: Trojité stlačenie “Central button” + držanie tlačidla prehrá skladbu rýchlo dozadu.

7. Vytvorenie fotografie: Stlačením tlačidla “Volume up” po otvorení aplikácie Camera vytvoríte novú fotografiu.

8. Aktivácia Siri: Službu aktivujete jednoduchým podržaním “Central button” až dokedy sa spustí Siri na vašom iPhone 4S.

9. Prijatie a ukončenie hovoru:  Prichádzajúci hovor prijmete stlačením “Central button”, následným stlačením rovnakého tlačidla hovor aj ukončíte.

10. Ignorovanie prichádzajúceho hovoru: Behom vyzváňania stačte “Central button” na minimálne 2 sekundy, hovor bude automaticky odmietnutý.

11. Prepínanie hovorov: Pokiaľ máte viacero hovorov súčasne môžete medzi nimi prepínať stlačením “Central button” na 2 sekundy.